Avocore - юридическая компания в Харькове
+38 099 784 41 01 Перезвоните мне

Корпоративка 2.0

12 березня президент України Петро Порошенко підписав прийнятий ВРУ Закон України «Про товариства з обмеженою відповідальністю та додатковою відповідальністю». Основні зміни описані нижче.

Коли вступить в силу?

Закон набере чинності через 3 місяці після його опублікування, крім 23 статті закону. Вона визначає перехід частки до спадкоємця або правонаступника учасника товариства та вступить в силу по спливу року після набрання чинності законом.

Чи потрібно внести зміни до статуту?

Так, вони повинні бути внесені протягом року з моменту вступу в силу закону. «Старі» редакції статутів будуть діяти в частині, що не буде суперечити новому закону.

Що нового у законі?

1. Визнання на законодавчому рівні вищезгаданого корпоративного договору (так званого «shareholder agreement»).

За їх допомогою учасники товариства можуть домовитись взаємодіяти один із одним, а також із товариством у певний спосіб. Новий закон регулює відносини між учасниками товариства з питань, які виникають чи можуть виникнути під час реалізації ними своїх прав та обов’язків. А от головною особливістю даного договору є його конфіденційність - це означає, що він може містити відомості, які ні в якому разі не підлягатимуть публічному розкриттю.

Впроваджено гнучкий інструмент безвідкличної довіреності, з його допомогою можливо наділити довірену особу як чітко передбаченими, так і необмеженими повноваженнями учасника. Така довіреність є дійсною до виконання мети, для якої її було видано, і може бути скасована лише за згодою її представника або у випадках, які прямо передбачені цією довіреністю.

2. Зменшено перелік інформації, що обов’язково зазначається в статуті ТОВ, ТДВ.

В порівнянні з попереднім правовим регулюванням, тепер не потрібно зазначати обов’язково інформацію про розмір статутного капіталу, перелік учасників товариства у статуті. Також не передбачено законом і зазначення місцезнаходження.

Відсутність зазначеної інформації у тексті статуту полегшує процедуру внесення змін до інформації про статутний капітал, перелік учасників, місцезнаходження товариства, усуває необхідність додаткових дій щодо нотаріального посвідчення, реєстрації змін до статуту товариства, що звичайно, крім організаційних незручностей, було причиною і додаткових витрат часу, який часто має вирішальне значення для інвесторів та суб’єктів господарювання.

3. Зміни щодо внесення вкладу у зв’язку із створенням товариства.

Кожен учасник товариства повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації товариства, якщо інше не передбачено статутом. Раніше цей строк становив один рік, а отже, загальний строк формування статутного капіталу скорочено. Звичайно, може здатись, що дана зміна ускладнить ведення бізнесу, проте за рішенням загальних зборів, строк може бути збільшений або зменшений, що має бути відображене у статуті. Отже, визначення строку внесення учасниками часток в статутний капітал – це диспозитивне право учасників товариства.

4. Можливість створення наглядової ради ТОВ.

Одне із нововведень, що визнається законом як орган управління. Раніше даний орган не був закріплений в законодавстві і, як наслідок, між учасниками виникали конфлікти щодо механізму впровадження останнього. Головна функція наглядової ради – здійснення контролю за директором або радою директорів.

5. Зміни до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Тепер при зміні складу товариства подавати документи державному реєстратору зможуть не тільки учасники товариства, а й інші особи: нові учасники, колишні учасники, позивачі, спадкоємці (документи різняться відповідно до їхніх потреб).

6. Вихід та виключення з ТОВ.

Закон пропонує змінити та уточнити порядок виходу учасника з ТОВ. Якщо зараз учасник може вийти з товариства, повідомивши учасників про свій вихід за три місяці (якщо інший строк не встановлено статутом), то закон передбачає можливість виходу з ТОВ і без згоди учасників (якщо учаснику належить менше 50%) та необхідність такої згоди (якщо розмір частки – 50% та більше). При цьому, передбачена виплата учаснику вартості його частки (зараз – вартості частини майна, пропорційної його частці у статутному капіталі товариства). Вартість частки учасника визначатиметься на підставі ринкової вартості сукупності всіх часток учасників та пропорційно до розміру частки такого учасника.

Що стосується виключення учасника з ТОВ, то закон чітко передбачає можливість такого виключення у разі невнесення учасником свого вкладу до статутного капіталу, а також у разі смерті фізичної особи- учасника / припинення юридичної особи-учасника, якщо такому учаснику належить менше 50% у статутному капіталі ТОВ, у разі незвернення до ТОВ спадкоємців/правонаступників протягом встановленого строку.

Можна підсумувати, що закон, хоч і приносить довгоочікувані зміни, але за думкою юристів містить певні недоліки та протиріччя. Тому тільки практика зможе показати, як буде він працювати.

Виталий СаламахаСвязаться со специалистом
по этой теме
Магера РоманСвязаться со специалистом
по этой теме